Pulsgivare från Scancon

En pulsgivare är ett så kallat optiskt instrument som framförallt används inom processindustrin. Instrumentets uppgift är att mäta både rörelser och hastighet i de olika maskiner som används. Pulsgivaren är ett helt oslagbart instrument när man vill veta till exempel avstånd, lägen, varvtal och vinklar. När man behöver en exakt positionering helt enkelt Man kan till och med få ett mätresultat med en upplösning på mikrometernivå med en pulsgivare. Samma sak gäller när man behöver göra kantmätningar och andra liknande typer av mätningar. Vid dessa tillfällen kan du då få värden som är likvärdiga med väldigt få grader på en tusendels nivå. Genom denna metod kan man därför ställa in positionen på maskinerna och dess komponenter extremt exakt.

Det finns två typer av pulsgivare. En som kallas för inkrementell och en som kallas för absolut. Den inkrementella pulsgivaren nollställs varje gång strömmen bryts. Axelns position anges då i förhållande till dess ursprungliga startposition. En absolut pulsgivare däremot ger alltid ett konstant värde. Värdet är då alltid räknat från dess nollställe oberoende på vad den hade för startposition.

Den absoluta pulsgivaren behåller också sitt värde även när strömmen har brutits. Vid både nödstopp eller strömavbrott kommer givaren därför att ange axelns position precis vid avbrottet även om den har flyttats sedan dess.